اشتراک گذاری:

تصویری کامپیوتری از غدد تیروئید انسانThyroglobulin(TG)

(آزمایش تیروگلوبولین)

 

یافته های طبیعی

مردان

11 _ 0 ماه : 0/6 _ 5/5 ng/ml

11 _ 1 سال :0/6 _ 50/1 ng/ml

12 سال و بیشتر : 0/5 _ 53/0 ng/ml

 

زنان

11 _ 0 ماه : 0/5 _ 5/5 ng/ml

11 _ 1 سال : 0/5 _ 52/1 ng/ml

12 سال و بیشتر : 0/5 _ 43/0 ng/ml

 

کاربرد

این آزمایش عمدتا به عنوان شاخصی (مارکری) توموری برای سرطان خوب تمایز یافته ی تیروئید به کار می رود.

 

شرح آزمایش

تیروگلوبولین پیش ساز پروتئینی هورمون تیروئید است که توسط سلول های طبیعی خوش خیم و خوب تمایز یافته ی تیروئید یا سلول های سرطانی تیروئید ساخته می شود. تیروگلوبولین تنها توسط سلول های تیروئید تولید می گردد ، از این رو می تواند نشانه ی خوبی برای وجود یا فقدان سلول های تیروئید ، به ویژه پس از جراحی سرطان تیروئید باشد. نکته ی مهم در درمان سرطان های خوب تمایز یافته ی تیروئید آن است که بافت تیروئید را تا حد امکان برداریم تا به جای آنکه درمان کمکی با ید رادیواکتیو معطوف بافت باقیمانده ی غده تیروئید در گردن گردد ، متمرکز بر سلول های متاستاز داده ی تیروئید شود.اگر مقدار Thyroglobulin پس از عمل بسیار پایین باشد بدان معناست که بافت تیروئیدی کمی باقی مانده است.

از تیروگلوبولین می توان به منزله ی " شاخص توموری " برای اینگونه بیماران پس از عمل نیز استفاده کرد. تیروگلوبولین نشاندهنده ی فعالیت بیماری و حجم تومور تیروئید می باشد. مطلوب آن است که سطح تیروگلوبولین پس از درمان ( معمولا جراحی و به دنبال ان ید رادیواکتیو) پایین (2 NG/Ml >) یا در حد غیر قابل سنجش باشد. سطح افزاینده ی آن هشداری برای عود و پیشرفت تومور است. با آن که سطح تیروگلوبولین در مبتلایان به سرطان تیروئید ممکن است بالا باشد ، با این وجود شمار زیادی از وضعیت های خوش خیم تیروئیدی نیز می توانند با افزایش سطح تیروگلوبولین همراه گردند. بنابر این افزایش Thyroglobulin به تنهایی نمی تواند آزمایشی حساس یا اختصاصی برای تشخیص سرطان تیروئید باشد. معاینه ی ساده ی تیروئید یا بیوپسی تیروئید می تواند سبب افزایش چشمگیر سطح تیروگلوبولین در گردش خون گردد.به همین ترتیب بیماران دچار التهاب تیروئید نیز سطح تیروگلوبولین بسیار بالایی دارند. در برخی از بیمارانی که آنتی بادی های ضد تیروگلوبولینی دارند ، ممکن است سنجش سطح تیروگلوبولین در آنان از دقت کافی برخوردار نباشد.

به منظور حفظ عملکرد طبیعی متابولیکی ، پس از تیروئید کتومی نیاز به جایگزینی هورمون تیروئید است. سطح TSH به سبب درمان جایگزینی با هورمون تیروئید معمولا بسیار پایین است و تحریک درونی بقایای سلول های تیروئیدی در این بیماران به حداقل می رسد. در نتیجه سطح  تیروگلوبولین و هورمون های تیروئیدی درون زا پایین می باشد. تا چندی پیش نیز جهت تحریک تولید تیروگلوبولین نظارت و پیگیری وضع سرطان در این بیماران ، هورمون تیروئید را موقتا به مدت 6 هفته قطع می کردند تا بدن کاملا از هورمون تخلیه شود. بدین ترتیب TSH تا حداکثر ممکن تحریک می شود و می تواند موجب تحریک تولید تیروگلوبولین از هر گونه سلول تیروئیدی باقیمانده گردد. در صورت وجود هر گونه سلول فعال سرطانی تیروئید ، تیروگلوبولین بالا می رود. در مدت زمانی قطع هورمون تیروئید بیمار بسیار ناراحت بوده و احساس خستگی و کندی می نمایند.

آزمایش تحریک با تیروژن نیاز به قطع هورمون درمانی تیروئید را حذف نموده و روشی ایمن و موثر برای بالا بردن TSH و در نتیجه سنجش مقادیر اندک سطح تیروگلوبولین به شمار می رود. چنین روشی موجب می گردد تا بیماران تحت ارزیابی دوره یی سرطان تیروئید قرار گیرند و در عین حال از اثرات جانبی ناتوان کننده هیپوتیروئیدی ناشی از قطع هورمون درمانی نیز اجتناب گردد. تیروژن یک منبع نو ترکیب و بسیار خالص هورمون محرکه ی تیروئید انسانی است. تیروژن سطح TSH سرم را افزایش داده و سبب تحریک تولید Thyroglobulin می گردد. بقایای طبیعی تیروئید و تومورهای تیروئیدی با تمایز خوب ، پاسخ سرمی تیروگلوبولین بالاتری به تحریک TSH می دهند. چنانچه پس از جراحی تیروئید سطح تیروگلوبولین تحریک شده با تیروژن بالا باشد ، نتیجه میگیریم که یا مقدار قابل ملاحظه یی از بافت طبیعی تیروئید در گردن باقیمانده یا بیماری متاستاتیک وجود دارد.

 

حتما بخوانید : گره تیروئید چیست ؟ 

 

عوامل تداخل کننده

  • چنانچه سلول های سرطانی تیروئیدی به خوبی تمایز نیافته باشند ، سطح تیروگلوبولین پایین است.

  • تحریک سطح تیروگلوبولین تیروژن در بیمارانی با تومورهایی فاقد گیرنده TSH یا تومورهای ناتوان از ساخت تیروگلوبولین ، اندک است.

  • وجود اتو آنتی بادی های ضد تیروگلوبولین در روش سنجش ایمیونومتریک اسی (IMA) و رادیو ایمونواسی (RIA) به ترتیب موجب سنجش پایین تر و بالاتر از مقدار واقعی می گردد.

 

روش کار و مراقبت از بیمار

ناشتایی : ندارد.

لوله ی معمول خون : لوله ی حاوی جدا کننده ی سرمی (طلایی)

 

افزایش سطح

بقایای بافت تیروئید در گردن

سرطان متاستاز داده ی تیروئید : سلول های طبیعی تیروئید و همچنین سلول های سرطانی تیروئید با تمایز خوب می توانند تیروگلوبولین بسازند که پیش ساز هورمون تیروئید است.

 

سایر آزمایش های مربوط

آنتی بادی ضد تیروگلوبولین

 

 

✅ با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار