ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیرخم
پاسداران ، نگارستان 8 ، فرخی یزدی ، پلاک 49

79227


آزمایشگاه پاتوبیولوژی طب الرضا
پیروزی ، ابوذر ، ائمه اطهار ، نبش باقری ، پلاک 23

33101478


آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادگان
امام علی ، خاوران ، شیرازی ، پلاک 95

33002749

EMail
support@rahsagroup.com

ارسال نظرات

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار