نمونه گیری در منزل

نمونه گیری در منزل

اشتراک گذاری:

منبع انتشار : بخش IT

 

 

جهت رفاه حال شما مراجعین عزیز و صرفه جویی در وقت و هزینه های رفت و آمد، خدمات خونگیری در منزل برای کلیه متقاضیان به ویژه افراد ناتوان، سالمند، معلول و خانم های باردار و سایر موارد خاص در کلیه آزمایشگاه های گروه پاتوبیولوژی رهسا قابل انجام است.

 

لطفا با آزمایشگاه های رهسا تماس حاصل فرمایید.

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیر خم

آزمایشگاه پاتوبیولوژی طب الرضا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادگان