آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادگان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادگان

اشتراک گذاری:

 

     ساعات کاری آزمایشگاه :

         شنبه تا چهارشنبه :   7   الی   19

         پنجشنبه :   7  الی  17

         زمان تحویل نمونه :   7   الی   17

         زمان جوابدهی :   15   الی    17

 

    مسئول فنی آزمایشگاه :  آقای دکتر احمد استاد علی مخمل باف

    سوپروایزر آزمایشگاه :  آقای مهدی یزدی

 

    تلفن : 33002519

 


موقعیت ما


ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *