جوابدهی آنلاین

جوابدهی آنلاین

اشتراک گذاری:

منبع انتشار :

 

 

مراجعین محترم

می توانید با ورود به صفحات اختصاصی آزمایشگاه های رهسا جواب خود را دریافت نمایید.

برای این منظور می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

 

 

 

  (1گزینه جوابدهی آنلاین ( به رنگ قرمز) بالای صفحه سایت و انتخاب آزمایشگاه مورد نظر و سپس ورود نام کاربری و رمز عبور مندرج روی قبض آزمایشگاه

2) قسمت جوابدهی آنلاین در صفحه اصلی سایت و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور آزمایشگاه مورد نظر

 (3پزشکان محترم نیز می توانند به همین طریق و در قسمت ورود پزشکان با درج نام کاربری و رمز عبور جواب های بیماران خود را دریافت نمایند

4) همکاران گرامی نیز می توانند به همین طریق و در قسمت ورود همکاران با درج نام کاربری و رمز عبور جواب های خود را دریافت نمایند

 

 

قابل توجه مراجعین محترم :

 

  • لطفا به تاریخ جوابدهی مندرج روی قبض آزمایشگاه توجه فرمایید.
  • جواب شما زماني آماده و قابل دريافت است که پيامک برایتان ارسال شده باشد.
  • بیمارانی که آزمایش پاپ اسمیر و پاتولوژی انجام داده اند امکان جوابدهی آنلاین برای آن ها فراهم نمی باشد.
  • بیمارانی که بدهکار می باشند تا زمان تسویه کامل امکان ارسال پیامک و جوابدهی آنلاین  برای آن ها فراهم نمی باشد.
  • در تمامی مراحل فوق می توانید از طریق مشاور آنلاین ، اطلاعات و راهنمایی های لازم را از مشاوران رهسا دریافت نمایید
  • بیمارانی که قسمتی از جواب آزمایش خود را به صورت اورژانس و یا ناقص  دریافت می نمایند تا زمانی که جواب آن ها به صورت کامل آماده نباشد امکان جوابدهی آنلاین برای آن ها فراهم نمی باشد.