آزمایشگاه ژنتیک غدیر خم

آزمایشگاه ژنتیک غدیر خم

اشتراک گذاری:

منبع انتشار :

 

 

 

 ساعات کاری آزمایشگاه : 

شنبه تا چهارشنبه : ساعت 8   الی   16

پنج شنبه : ساعت 8   الی   15 

 ساعت جوابدهی :  ساعت 14   الی   16

 ساعت جوابدهی پنج شنبه : ساعت 13  الی  15

 

 مسئول فنی آزمایشگاه آقای دکتر امیرحسن قطبی

 سوپروایزر آزمایشگاه خانم جمشیدی

 

 تلفن : 79227