اشتراک گذاری:

تصویری از کیت آزمایش T3 up

T3 UP

آزماش T3 UP

T4، T3، تيروكسين و تري يدوتيرونين ، دو هورمون مترشحه از غده تيروئيد مي باشند كه اندازه گيري آنها در بررسي كاركرد اين غده درون ريز اهميت دارد. هورمون هاي تيروئيد بر روي سنتز پروتئين ها و مصرف اكسيژندر تمام بافت ها اثر داشته و نيز در فرآيند رشد و نمو و نيز بلوغ موثر مي باشند. % 80 از هورمون تيروكسين ( T4 ) بصورت متصل با پروتئين TBG در خون گردش مي كند و كمتر از % 20 آن متصل با پرآلبومين و آلبومين مي باشند و تنها % 03/0 از T4 و % 3/0 از T3 بطور آزاد در خون وجود دارند. شايان ذكر است كه همين مقادير بسيار اندك هستند كه از نظر متابوليك فعال بوده و برروي گيرنده هاي سلولي اثر مي كنند. از آنجائيكه در روشهاي در روش هاي اندازه گيري T4 ، مقادير هورمون متصل و آزاد ، هر دو منظور مي شوند و اين ميزان با غلظت TBG سرمي بستگي پيدا مي كند و باز بخاطر اينكه اين پروتئين در بعضي حالات از جمله حاملگي، مصرف هورمون هاي استروئيدي و بعضي داروها تغيير پيدا مي كند، بهتر است جهت تفسير آزمايش T4 ، عدد T3 Uptake را نيز درنظر گرفت.آزمايش TU بطور مستقيم با TBG غير اشباع سرم بستگي پيدا مي كند ، به اين معني كه درصد TBG هاي خالي از T4 كه معياري از T4 آزاد سرم مي باشد را بررسي مي نمايد. FTI يا اندكس T4 آزاد از حاصل ضرب T4 توتال در TU بدست مي آيد. آزمایش T3 Uptake همراه با آزمایش T4 جهت ارزیابی عملکرد تیروئید بکار می رود.

 

 با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

 

 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار