اشتراک گذاری:

تصویری از تعداد مختلف قرص و کپسول

Tranylcypromine

قرص ترانیل سیپرومین

ترانیل سیپرومین یک مهارکننده مونوآمین اکسیداز می باشد. ترانیل سیپرومین در درمان افسردگی شدید در صورت عدم تاثیر یا عدم تحمل سایر داروهای ضد افسردگی ، در بزرگسالان استفاده می شود. ترانیل سیپرومین (Tranylcypromine) ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ دارد و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ترانیل سیپرومین یک مهارکننده غیر هیدرازین مونوآمین اکسیداز با شروع اثر سریع می باشد. ترانیل سیپرومین با مهار این آنزیم ، غلظت اپی نفرین،نوراپی نفرین و سروتونین در محل های ذخیره آنها در سرتاسر سیستم عصبی را افزایش می دهد . این اثر اساس فعالیت ضد افسردگی ترانیل سیپرومین می باشد.

 

 با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

 

 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار