اشتراک گذاری:

 

یافته های طبیعی

تیتر : کمتر از IU/ML 9

 

 

کاربرد

این آزمون عمدتا به منظور تشخیص افتراقی بیماری های تیروئید همانند تیروئیدیت هاشیموتو و تیروئیدیت لنفوسیتی مزمن ( در کودکان ) به کار می رود.

 

 

شرح آزمایش

آنتی بادی های میکروزومی تیروئید معمولاً در مبتلایان به انواع گوناگون بیماری های تیروئیدی مشاهده می شود. این آنتی بادی ها در 90_70% مبتلایان به تیروئیدیت هاشیموتو وجود دارد. آنتی بادی های میکروزومی در پاسخ به میکروزوم های فراری از سلول های اپی تلیال تیروئیدی احاطه کننده فولیکول تیروئید ، ساخته می شوند. سپس این میکروزوم های فراری به عنوان آنتی ژن عمل می نمایند و موجب تحریک تولید آنتی بادی می شوند. این کمپلکس های ایمنی آغازگر تاثیرات التهابی و سیتوتوکسیک بر فولیکول تیروئید می باشند. این آزمایش اغلب به همراه آزمون آنتی بادی ضد تیروگلوبولین انجام می گیرد تا حساسیت و اختصاصیت آن افزایش یابد.

با وجود آنکه افزایش سطح آنتی بادی میکروزومی در انواع زیادی از بیماری های تیروئیدی مشاهده می گردد ، اما شایع ترین آن تیروئیدیت مزمن ( تیروئیدیت هاشیموتو در بزرگسالان و تیروئیدیت لنفوسیتی در کودکان و جوانان ) است. این دو بیماری التهابی مزمن با سایر بیماری خود ایمنی ( کلاژن – عروقی ) در ارتباط هستند. 12% زنان طبیعی و 1% مردان طبیعی از نظر وجود آنتی بادی ضد میکروزومی مثبت هستند.

حساس ترین سنجش آنتی بادی های ضذ میکروزومی ، اندازه گیری آنتی بادی ضد تیروئید پراکسیداز ( آنتی TPO ) است. این سنجش به روش رادیوایمونو اسی و آنزیم ایمونواسی انجام می شود. معمولا آنتی TPO به همراه آزمایش آنتی بادی ضد تیروگلوبولین انجام می شود که در این حالت اختصاصیت و حساسیت آن افزایش چشمگیری پیدا می کند. آنتی TPO تقریبا در همه ی مبتلایان به تیروئیدیت هاشیموتو ، در بیشتر از 70% مبتلایان به بیماری گریوز و به درجات متغیری در افراد مبتلا به بیماری های غیر تیروئیدی خود ایمن وجود دارد. آنتی TPO با شدت انفیلتراسیون لنفوسیتی تیروئید ( التهاب ) هماهنگی دارد. سطح بالای آنتی TPO در 10_5% افراد سالم نیز مشاهده می گردد.

 

 

روش کار و مراقبت از بیمار

ناشتایی : ندارد

لوله ی معمول خون : قرمز

 

 

 

 

 

 

افزایش سطح

·        تیروئیدیت مزمن ( تیروئیدیت هاشیموتو ) : آنتی بادی های ضد میکروزومی به میکروزوم های درون سلول های تیروئید حمله می کنند. کمپلکس های ایمنی با واسطه سیستم کمپلمان فرایندی التهابی و تخریبی در غده پدید می آورند.

·        آرتریت روماتوئید (RA)

·        بیماری کلاژن – روماتوئیدی : رابطه آن با سایر بیماری های خود ایمن کاملا شناخته شده است ، اما مکانیزم آن همچنان نامعلوم است.

·        کم خونی پرنیسیوز : آنتی بادی های ضد سلول جداری به همراه آنتی بادی های ضد میکروزومی وجود دارد.

·        تیروتوکسیکوز

·        هیپوتیروئیدی

·        کارسینوم تیروئید : در اثر این بیماری های مخرب ، میکروزوم ها به خارج از غده تیروئید تراوش شده و سیستم ایمنی را تحریک می نمایند و آنتی بادی های ضد میکروزومی تولید می کنند.

·        میکسدم : آنتی بادی های میکروزومی ضد تیروئید ، سلول تیروئید را تخریب می نمایند و منجر به کاهش عملکرد این غده می شوند.

 

سایر آزمایش های مربوط

آنتی بادی ضد تیروگلوبولین

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار