اشتراک گذاری:

تصویری آزمایشگاه و مکیروسکوپی از آنتی بادی ضد میلوپروکسیداز

Anti PR3

آزمایش Anti PR3

 

سایر نام هاآنتی پروتئیناز3، آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی

 Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies(cANCA)

 Cytoplasmic Neutrophil Antibodies، Autoantibodies to Proteinase 3 (Anti-PR3)

 

شرایط نمونه گیرینیاز به ناشتایی نمی باشد.  

 

کاربردهای بالینی:

  • ارزیابی بیماران مشکوک به بیماری گرانولوماتوز وگنر (WG).

  • افتراق بین WG با سایر اشکال واسکولیت با اندازه گیری آنتی بادیهای ضد پروتئیناز3 (cANCA) همراه با آنتی بادیهای ضد میلوپروکسیداز (pANCA).

  • ممکن است در پیگیری پاسخ به درمان و یا در پایش فعالیت بیماران دارای آنتی بادیهای میلوپروکسیداز مفید باشد.

 

تفسیر

اتو آنتی بادی بر ضد ترکیبات موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل،

ANCA  (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody)  نام دارد. دو الگوی فلوئورسانس برای ANCA تعریف شده است. یکی سیتوپلاسمی یا cANCA و دیگری الگوی دور هسته ای یا pANCA.  الگوی سیتوپلاسمی نشان دهنده وجود ANCA بر ضد آنزیم پروتئیناز 3 (Anti-PR3) می باشد، در حالی که الگوی دور هسته ای نشان دهنده ANCA بر ضد آنزیم میلوپروکسیداز ( Anti-MPO) می باشد. آنزیم PR3 و آنزیم MPO هر دو از محتویات آنزیمی گرانول های آزروفیلیک گرانولوسیتها می باشند و در برخی گرانول های مونوسیتها نیز یافت می شود.

cANCAدر رنگ آمیزی سیتوپلاسم به شکل دانه دار منتشر مشاهده می شود و برای بیماری گرانولوماتوز واگنر ژنرالیزه (WG) بسیار اختصاصی (99%- 95%) است. اگر بیماری تنها محدود به مجاری تنفسی باشد، cANCA تنها در 65% بیماران WG مثبت می گردد. تقریباً تمامی بیماران دچار WG محدود به کلیه، فاقد cANCA مثبت می باشند. اگر WG غیر فعال باشد، درصد نتایج مثبت به حدود 30% تنزل می یابد. افتراق بین WG با سایر اشکال واسکولیت بر اساس علائم و نشانه های بالینی اغلب غیر ممکن است . بنابراین با اندازه گیری آنتی بادیهای ضد پروتئیناز3 (cANCA) همراه با آنتی بادیهای ضد میلوپروکسیداز (pANCA) می توان WG را از سایر اشکال واسکولیت متمایز کرد.

 

حتما بخوانید : آزمایش ANCA چیست و چه کاربردی دارد؟

توضیحات :

تشخیص قطعی بیماری تنها بر پایه نتایج یک تست نمی باشد و پزشک باید تمام یافته های بالینی و آزمایشگاهی را بررسی نماید. نمونه های ANCA مثبت باید توسط بیوپسی یا آنژیوگرافی جهت تشخیص قطعی گرانولوماتوز وگنر یا سایر انواع واسکولیت تایید گردد . عموماً جهت ارزیابی بهتر  تشخیص بیماری تست cANCA  همراه با  تست pANCA  انجام می گردد.

 

 

بنر معرفی اخبار سایت رهسا

 با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار