اشتراک گذاری:

تصویری از آزمون Anti Centromere Ab برای تشخیص سندرم کرست

Anti Centromere Ab (ACA)

آزمایش Anti Centromere Ab (ACA)

 

رنج نرمال آزمایش Anti Centromere Ab

  • منفی ( در صورت مثبت شدن ، سرم را باید تیتر نمود. )

  • مثبت ضعیف : تیتر غربالگری مثبت ( 1:40 در مورد سلول های اپیتلیال انسانی تیپ 2 [HEp-2] و 1:20 برای سلول های کلیوی )

  • مثبت متوسط : یک رقت بیشتر از تیتر غربالگری

  • مثبت قوی : دو رقت بالاتر از تیتر غربالگری

 

کاربرد آزمایش Anti Centromere Ab

این آزمون به منظور تایید تشخیص سندرم کرست استفاده می شود.

 

شرح آزمایش Anti Centromere Ab

سانترومر ناحیه یی از کروموزوم است که بدان تحت عنوان فشردگی اولیه کروموزومی نیز اشاره می گردد و کروموزوم را به بازوهایی تقسیم می کند. سانترومر طی تقسیم سلولی در قطب دوک میتوز قرار می گیرد.

آنتی بادی های ضد سانترومر نوعی آنتی بادی ضد هسته یی محسوب می گردند. این آنتی بادی ها در درصد بالایی از مبتلایان به سندرم کرست که نوعی اسکلرو درما می باشد، وجود دارد.

مشخصات سندرم کرست عبارتست از : کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلرو داکتیلی (نوعی ناهنجاری دست) و تلانژکتازی ( اتساع دایمی مویرگ ها و وریدچه های سطحی ). بر عکس، آنتی بادی های ضد سانترومر فقط در شمار اندکی از مبتلایان به اسکلرودرما (که افتراق آن از کرست دشوار است) وجود دارد. هیچگونه رابطه یی میان تیتر آنتی بادی و شدت بیماری کرست وجود ندارد.

 

روش کار و مراقبت از بیمار

ناشتایی : ندارد.

لوله ی معمول خون : قرمز

 

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی Anti Centromere Ab

  • مثبت

  • سندرم کرست

 

سایر آزمایش های مربوط

آنتی بادی ضد هسته یی

 

 با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار