تصویری از لوگو نماد گروه پاتوبیولوژی رهسا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیر خم

اشتراک گذاری:

منبع انتشار : بخش IT

 

   ساعات کاری آزمایشگاه :

       شنبه تا چهارشنبه :   7   الی   19

       پنجشنبه :   7  الی   18

 

       ساعت تحویل نمونه :   7   الی   17

 

       ساعت جوابدهی :  14   الی   17

 

   مسئول فنی آزمایشگاه :  آقای دکتر امیرحسن قطبی

   سوپروایزر آزمایشگاه :  آقای شهریار هاتفی

 

   تلفن : 79227

 

 


موقعیت ما


ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *