آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادگان

اشتراک گذاری:

منبع انتشار : بخش IT

 

     ساعات کاری آزمایشگاه :

         شنبه تا چهارشنبه :   7   الی   19

         پنجشنبه :   7  الی  17

         ساعت تحویل نمونه :   7   الی   17

         ساعت جوابدهی :   17   الی    19

 

    مسئول فنی آزمایشگاه :  آقای دکتر احمد استاد علی مخمل باف

    سوپروایزر آزمایشگاه :  آقای مهدی یزدی

 

    تلفن : 33002749

 

 


موقعیت ما


ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *