اشتراک گذاری:

یافته های طبیعی

کمتر از 90 mcg/L

 

 

کاربرد

این آزمون به منظور بررسی مقدماتی بیماران مشکوک به انفارکتوس حاد میوکارد (MI) استفاده می شود. همچنین برای کمک به تشخیص بیماری یا آسیب عضلات اسکلتی نیز به کار می رود.

 

 

شرح آزمایش

میوگلوبین پروتئین متصل شونده به اکسیژن در عضله قلبی و اسکلتی است. اندازه گیری میوگلوبین شاخص زود هنگامی برای آسیب میوکارد مانند وقوع MI ، یا انفارکتوس مجدد می باشد. سطح آن در پی آسیب یا مرگ عضله قلبی پس از حدود 3 ساعت افزایش می یابد. این آزمون در مقایسه با ایزوآنزیم های کراتین فسفوکیناز (CPK) حساس تر است اما به آن اندازه اختصاصی نمی باشد. تروما ، التهاب یا تغییرات ایسکمیک عضلات اسکلتی غیر قلبی نیز می توانند موجب افزایش سطح میوگلوبین گردند. مزیت میوگلوبین بر CPK-MB آن است که ممکن است در برخی بیماران زودتر افزایش یابد. این آزمون از آن جهت نافع است که درمان ترومبولیتیک را باید طی 6 ساعت اول پس از MI آغاز نمود. همچنان که پیش از این خاطر نشان شد ، بیماری یا ترومای عضله اسکلتی نیز می تواند موجب افزایش میوگلوبین گردد. آسیب شدید و ناگهانی عضلانی موجب افزایش شدید سطح میوگلوبین می شود. میوگلوبین در ادرار دفع می شود و برای کلیه سمی است ؛ بنابر این در این گونه بیماران سطح آن را باید اندازه گیری و پایش نمود. برای آزمون غربالگری و میگلوبین می توان از نوارهای ادراری معمولی که برای تشخیص هموگلوبین به کار می روند نیز استفاده کرد.

 

 

عوامل تداخل کننده

پس از تزریقات داخل عضلانی ممکن است سطح میگلوبین افزایش یابد. تزریق موجب آسیب عضلانی موضعی و ایجاد پاسخ التهابی می شود که باعث افزایش سطح میوگلوبین می گردد.

 

 

روش کار و مراقبت از بیمار

ناشتایی : ندارد

لوله ی معمول خون : قرمز

 

 

 

 

 

 

افزایش سطح

·        انفارکتوس میوکارد : آسیب وارد بر عضله قلبی موجب تجزیه سلول ها و تخلیه میوگلوبین به درون جریان خون می گردد.

·        التهاب عضله اسکلتی ( میوزیت ) : آسیب عضله اسکلتی موجب تجزیه سلول ها و تخلیه میوگلوبین به درون جریان خون می شود.

·        هیپرترمی بدخیم

·        دیستروفی عضلانی

·        ایسکمی عضله اسکلتی

·        ترومای عضله اسکلتی

·        رابدومیولیز : کلیه بیماری های فوق عضله اسکلتی را مبتلا می سازند و موجب تجزیه سلول ها و تخلیه میوگلوبین به درون جریان خون می شوند.

·        حملات : حملات دایمی موجب آسیب بافتی عضلات اسکلتی می شود ؛ در نتیجه سلول های عضلانی تجزیه شده و میوگلوبین وارد جریان خون می گردد.

 

کاهش سطح

پلی میوزیت : در برخی موارد وجود آنتی بادی های ضد میوگلوبین موجب کاهش میوگلوبین خون می شود.

 

 

سایر آزمایش های مربوط

·        CPK

·        LDH

·        TROPONIN

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار