اشتراک گذاری:

 

BORRELIA PARASITE

اطلاعات بالینی:

بیماری لایم یک بیماری باکتریای است که از طریق نیش کنه های جنس  Ixodes انتقال پیدا می کند. باکتری بورلیا عامل ایجاد کننده بورلیوزیس یا بیماری لایم است. مهمترین گونه بیماریزای بورلیا برای انسان گونه Borrelia Burgdorferi Sensulatoمی باشد. عفونت با بورلیا می تواند موجب تظاهرات پوستی ، عصبی یا اختلالات د اخلی شود.

مورد استفاده:

تشخیص عفونت بورلیا

 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار